Zbierka - AVON Pochod 2019

 

Od 1. februára 2019 do 31. decembra 2019 bola organizovaná verejná zbierku pod názvom „AVON Pochod 2019“. Verejná zbierka bola zaregistrovaná na MV SR pod číslom SVS-OVS2-2018/039502 a zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2018-039502. Na účel zbierky bol zriadený osobitný bankový účet číslo SK33 5600 0000 0051 2246 9002 vedený v Prima banke Slovensko, a.s., na ktorom sa zhromažďovali príspevky získané zbierkou.

 
Ako bolo nás možné podporiť?

 •Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na vyššie uvedený osobitný bankový účet.

 •Predajom určených predmetov.

Predbežnú správu za verejnú zbierku 2019 nájdete TU. 

Záverečnú správu za verejnú zbierku 2019 nájdete TU .

 

Kontakt: Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 0911742893

 

 

2024  Zdravá žena