ÚDAJE O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ

 

              

Obchodné meno občianskeho združenia: Zdravá žena

Sídlo: Palkovičova 18A, Bratislava 821 08

IČO: 30795834

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo podnikateľského účtu: 2662530026/1100

2023  Zdravá žena