Najčastejším onkologickým ochorením u žien je karcinóm (zhubné ochorenie) prsníka. Každoročný výskyt novozistených karcinómov prsníka je v Slovenskej republike viac ako 2000 prípadov u žien a do 30 prípadov u mužov.

 Špecifické rizikové príznaky karcinómu prsníka:

-         asymetria (nerovnosť) prsníkov- často ide o vrodenú záležitosť ale  vyskytuje sa aj po operačných zákrokoch na prsníku a pri väčších tumoroch prsníka,

-         novozistená rezistencia v prsníku,

-         vtiahnutie kože prsníka býva často po zápaloch, úrazoch, ale veľmi často je príznakom malígneho tumoru. Často sa pod retrakciou (miesto vtiahnutia kože) nachádza hmatateľná rezistencia,

-         mastodýnia (bolestivosť v prsníkovej žľaze a okolí) je niekedy prvý príznak karcinómu prsníka. Najčastejšie je pravidelná a predmenštruačná. Mastodýnia sa môže vyskytovať pri dysplázii, pri užívaní hormonálnej substitučnej terapie, pri ochoreniach štítnej žľazy, tukovej nekróze, po zvyšení telesnej hmotnosti, psychických stresoch, pri zápale prsníka,

-         erytém (začervenanie), edém (opuch) kože- môžu sa vyskytovať po operácii prsníka, pri zápalovej ale aj karcinomatóznom zápale prsníka,

-         zmena farby kože- môže byť začervenaná pri zápale, môže mať aj vzhľad pomarančovej kôry, čo sa často vyskytuje pri karcinomatóznom zápale,

-         kožné tumorózne zmeny kože prsníka- aj na prsníku sa môžu vyskytovať všetky varianty benígnych tumorov kože, alebo  malígny melanóm. Na prsníku sa môžu vyskytovať aj metastastázy z primárneho karcinómu prsníka po mastektómii ako i po konzervatívnom výkone prsníka, alebo metastázy karcinómu z inej lokality ako z prsníka,

-         asymetria a zmena veľkosti bradaviek- väčšinou býva vrodeného pôvodu, ale vyskytovať sa môže aj pri Lymskej borelióze, pseudolymfóme, po zápaloch, i ako incipientný karcinóm prsníkovej žľazy,

-         vtiahnutie bradavky jedného alebo oboch prsníkov je častý príznak už od puberty. V prípade, že ide o krátkodobú záležitosť býva najčastejšou etiológiou karcinóm. Môže sa vyskytovať aj po zápale prsníka alebo po operácii prsníka,

-         ekzém a iné kožné zmeny na bradavke. Každý dlhšie liečený, nehojaci sa ekzém by mal byť vyšetrený onkológom. Ulcerácia bradavky býva často prejavom malignity,

-         sekrécia z bradavky je najčastejší príznak hormonálnej nerovnováhy organizmu ženy. Sekrécia mimo laktácie je patologický proces zapríčinený benígnou alebo malígnou zmenou. Možnou príčinou sekrécie prsníkov je niekedy aj stres. Jednostranná sekrécia, hlavne krvavá, je predpokladom pre výskyt tumoru v prsníku. Sekrét z bradavky spôsobený  karcinómom prsníka sa vyskytuje asi v 1- 3%,

-         novozistená rezistencia v axile a supraklavikule je najčastejším prejavom zápalového ochorenia,

-         lymfadenopatia (zväčšené lymfatické uzliny v podpazuší alebo v oblasti kľúčnej kosti)- môže byť spôsobená metastatickým procesom, alebo primárnym onkologickým ochorením,

-         rozšírenie žilnej pletene býva niekedy pri rezistencii v prsníku, najmä pri rýchlorastúcom benígnom alebo malígnom ochorení.

Tieto rizikové príznaky nie sú jednoznačne vždy spojené s karcinómom prsníka. Veľmi často sa vyskytujú pri benígnych ochoreniach prsníka.

 

Nešpecifické príznaky karcinómu prsníkovej žľazy:

-         chudnutie,

-         anémia, vysoká sedimentácia krvi,

-         bolesti kostí,

-         ťažkosti s dýchaním,

-         rýchle zväčšovanie objemu pása,

-         slabosť,

-         malátnosť.

 

Samovyšetrenie prsníkov

Všetky vyššie uvedené špecifické rizikové príznaky karcinómu prsníka by si mala žena pravidelne raz mesačne pozorovať pri samovyšetrení prsníkov.

Samovyšetrenie by mali vykonávať ženy od dvadsiateho roku života každý tretí mesiac, ženy nad tridsať rokov každý mesiac asi 3.-4. deň po skončení menštruácie a ženy v klimaktériu každý mesiac.

Samovyšetrenie sa vykonáva:

-         v stoji pred zrkadlom,

-         pod sprchou,

-         v ľahu.

 V stoji pred zrkadlom treba zmeny na prsníkoch pozorovať v týchto polohách:

-         ruky voľne spustené pozdĺž tela,

-         ruky za hlavou,

-         ruky v bok,

-         ruky v predklone, keď visia voľne spustené.

Potom si žena s rukami za hlavou prezrie prsníky spredu a z oboch strán.

Po samovyšetrení prsníkov pohľadom , nasleduje samovyšetrenie pohmatom, ktoré by sa malo začať v stoji. Každý prsník je treba vyšetriť bruškami troch stredných prstov, krúživými pohybmi, od horného vonkajšieho kvadrantu, v smere hodinových ručičiek, smerom k bradavke.

Odporúča sa najprv jemným tlakom vyšetriť povrchové vrstvy žľazy a druhýkrát výraznejším tlakom hlbšie vrstvy žľazy.

Je dôležité vyšetriť si aj oblasť pod i nad kľúčnou kosťou a tiež a oblasť pazuchy, všímať si každú zmenu, ktorá pri predchádzajúcich vyšetreniach nebola prítomná.

Po prehmataní prsníkov je treba jemne zatlačiť na bradavky a zistiť, či z nich niečo nevyteká.

Pri sprchovaní si treba po namydlení kože zdvihnúť pravé rameno, ľavou rukou si vyšetriť pravý prsník a pravou rukou, ľavý prsník.

Pri vyšetrovaní prsníkov poležiačky, je treba podložiť si vyšetrovanú stranu malým vankúšom a opäť bruškami troch stredných prstov si vyšetriť prsník po jednotlivých kvadrantoch. Opäť sa ľavou rukou vyšetruje pravý prsník a naopak.

Na záver je treba, aby si žena i poležiačky vždy prehmatala uzliny v podpazuší a v oblasti kľúčnych kostí.

 

2023  Zdravá žena