V rámci občianskeho združenia sme

vydali brožúrky:

  • Čo môžeme urobiť v prevencii vzniku lymfedému pri karcinóme prsníka?
  • Lymfedém hornej končatiny u žien s karcinómom prsníka
  • Mastodynia
  • Zhubný nádor prsníka
  • Rakovina (karcinóm). Význam prevencie a diagnostiky na záchranu života žien
  • Praktická priručka pre pacientky s lymfedémom

odprednášali prednášky:

  • o  ochoreniach prsníkovej žľazy, výskyte rakoviny prsníka, rizikových faktoroch a príznakoch, samovyšetrení prsníkov, diagnostike, liečbe a kontrole pacientov s rakovinou prsníka.  Pre stredné a  vysoké školy sme doplnili prednášky o zhubných nádoroch v mladom veku  (hlavne rakovina krčka matrenice a semeníka, riziko vzniku rakoviny pľúc pre fajčiarov) a zdravý životný štýl.

Cez 2% príspevok  v roku 2017-2018 bolo odprednášaných 62 prednášok  v mestách: Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Šaľa, Štúrovo, Topoľčany, Žilina.

Cez príspevok AVON pochod v roku 2017-2018 odprednášaných  70 prednášok v mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Červený Kláštor, Horná Streda, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Považská Bystrica, Púchov, Smrdáky, Stará Ľubovňa, Štúrovo, Trebatice, Žilina.

Cez 2% príspevok v roku 2018-2019 bolo odprednášaných 71 prednášok v mestách: Bánovce nad Bebravou, Bratislava,  Galanta, Hlohovec, Košice, Levice, Nitra, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Sereď, Šaľa, Topoľčany.

Cez príspevok AVON pochod v roku 2018-2019 bolo odprednášaných  92 prednášok v mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Bánovce, Červený Kláštor, Horná Streda, Košice, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Stará Ľubovňa, Smrdáky, Štúrovo, Topoľčany, Trebatice, Žilina.

Cez 2% príspevok v roku 2019-2020 bolo odprednášaných 73 hodín prednášok v mestách: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bratislava, Bytča, Dolný Kubín, Galanta, Humenné, Michalovce, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Ružomberok, Šaľa, Štúrovo, Tovarníky, Tvrdošín. Trenčín, Trnava, Vranov nad Topľou, Zvolen.

Cez 2% príspevok v prvom polroku 2023 bolo odprednášaných 48 hodín prednášok v mestách: Bratislavava. Červený Kláštor,  Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš,  Martin, Poprad, Prešov,  Stará Lubovňa,  Trenčín, Žilina, ktorých sa zúčastnilo 1007 poslucháčov.

2024  Zdravá žena