RAKOVINA  PRSNÍKA

 

Rakovina (zhubný nádor) prsníka je najčastejším zhubným ochorením v ženskej populácii. Pre včasné odhalenie zhubného nádorového ochorenia prsníka sú nutné nielen pravidelné prehliadky u lekára, ale i starostlivosť zo strany každej ženy, pretože prsníky patria výsostne jej.

Zhubný nádor prsníkovej žľazy pravdepodobne vzniká na podklade  viacerých príčin, a preto nie je v dnešnej dobe možné zabrániť vzniku rakoviny prsníka. Mali by sme venovať zvýšenú pozornosť  výchove žien k starostlivosti o vlastné zdravie a včasnému zisteniu nádorového ochorenia.

Čím to je, že ročne z vyše 2000 novodiagnostikovaných zhubných nádorov prsníkovej žľazy je ešte mnoho nálezov v pokročilom štádiu štádia?

Je to slabá informovanosť žien, alebo strach, či nezodpovednosť žien voči vlastnému zdraviu?

Mnohé ženy o chorobe nechcú ani počuť, a ak si náhodou pri pohmate nájdu hrčku, nevyhľadajú lekára pre strach z operácie, liečby, či smrti. Ide o nevhodné správanie, pretože nádor rastie, či si žena jeho existenciu pripúšťa, alebo nie... Rakovina prsníka vôbec nemusí znamenať ortieľ včasnej smrti, dokonca nemusí byť vždy odstránený celý prsník.

Na obrázkoch sú ukážky prípadov pokročilých štádií karcinómov prsníka pri prvej návšteve prsníkovej ambulancie:

 

 

 

 

Udáva sa, že asi 3/4 ženskej populácie vie o možnosti samovyšetrenia prsníkov, ale vykonáva ho len asi 10%. Pri samovyšetrení prsníkov si treba pohľadom aj pohmatom všímať všetky zmeny vzniknuté na prsníkoch.

Pohľadom si treba v nasledujúcich polohách kontrolovať prsníky pred zrkadlom:

            ruky voľne spustené pozdĺž tela

            ruky za hlavou

           ruky vbok

            ruky v predklone, keď visia voľne spustené

Pri pohľade je potrebné všímať si nové zmeny, ktorými môže byť:

ü      hrčka prsníka

ü      hrčka v oblasti pazuchy, alebo v oblasti nad kľúčnou kosťou

ü      vtiahnutie kože prsníka

ü      vtiahnutie bradavky

ü      ekzém bradavky

ü      výtok z bradavky- hlavne červený, alebo jednostranný

ü      začervenanie prsníka.

 

Tieto zmeny sa vyskytujú aj pri hormonálnych zmenách ako i pri nezhubných nádoroch prsníka. Pri zistení rizikových príznakov je však potrebné ísť na vyšetrenie prsníkovej žľazy.

 

Ak sa stane, že si žena počas samovyšetrenia nájde akúkoľvek zmenu, s dôverou by sa mala obrátiť na svojho gynekológa alebo vyhľadať ambulanciu pre choroby prsníkovej žľazy. V prípade zistenia rizikových príznakov je nutné potvrdiť nezhubné zmeny, alebo diagnostikovať zhubný nádor a včas ho liečiť. Pokročilá rakovina prsníka má horšiu prognózu ako zhubné nádory vo včasnom štádiu ochorenia.

 

Okrem samovyšetrenia prsníkov je potrebné vykonávať pravidelné preventívne lekárske vyšetrenia u zdravých žien, bez príznakov ochorenia. Vyšetrenie sa vykonáva zozbieraním údajov o anamnéze, fyzikálnym vyšetrením, ktoré pozostáva z vyšetrenia pohľadom a pohmatom. Následne po vyšetrení lekárom sa vykonáva vyšetrenie prístrojovou technikou.

 

Rakovina prsníka sa môže vyskytovať aj u mužov. Ročný výskyt je približne 20- 30 novozistených zhubných nádorov. Príznaky, vyšetrenia a liečba sú rovnaké ako u žien. Muži by pri zistení rizikových príznakov mali tiež vyhľadať ambulanciu pre choroby prsníkovej žľazy.

 

Treba si pamätať, že nie každá hrčka, či zmena na prsníku musí byť rakovinou, ale rizikové príznaky sa nemôžu podceňovať...!

Zdravie je to najcennejšie, čo v našom živote máme...

 

 

Aj Vy môžete nasledovne prispieť k zvýšeniu zdravotného uvedomenia obyvateľstva:

odovzdaním získaných informácií ďalším ženám

finančne podporiť sponzorskými darmi a zaslaním 2% dane z príjmu na účet:

ZDRAVÁ ŽENA, občianske združenie

Palkovičova 18/A

821 08 Bratislava 2

 

IČO: 30795834

 

Číslo podnikateľského účtu: 266 253 0026/1100

 

2023  Zdravá žena