Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením v ženskej populácii.  Každá 7.- 8. žena v západných krajinách sveta  počas života má riziko vzniku ochorenia na rakovinu prsníka, na Slovensku približne l6.- 20. žena. V Slovenskej republike  sa vyskytuje každoročne vyše  2 000  nových prípadov rakoviny prsníka. Pokročilých prípadov rakoviny prsníka je na Slovensku ešte stále mnoho oproti západoeurópskym krajinám a severnej Ameriky. Následkom tejto skutočnosti zomiera veľa žien zbytočne.  Spôsobuje to hlavne slabšia zdravotná uvedomelosť žien a mužov (rakovina prsníka sa môže vyskytovať aj u mužov).

Je nutné túto situáciu na Slovensku vylepšiť. Na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva je nutná vždy politická vôľa a financie. Dá sa to dosiahnuť aj s Vašou morálnou a finančnou pomocou.

V roku 2014 spúšťa občianske združenie Zdravá žena s podporou projektu AVON proti rakovine prsníka semináre na zvýšenie povedomie o tomto ochorení a dôležitosti prevencie po celom SLOVENSKU! Bližšie informácie nájdete v Sekcii Semináre

  

Zdravie je to najcennejšie, čo človek v živote má..

 

2020  Zdravá žena