Odporúčania SOS onkologickým pacientom počas pandémie COVID-19

 

§  Rutinné kontroly pacientov po liečbe a pacienti na dlhodobej hormonálnej liečbe: 

§  Telefonicky sa preobjednať  

§  Využívať e-recepty 

§  Nevstupovať na onkologické oddelenia/ambulancie s príznakmi infekcie 

§  Sledovať aktuálnu situáciu na stránkach poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

§  Pacienti na aktívnej protinádorovej liečbe: 

§  Chrániť seba aj okolie častou hygienou rúk 

§  Dodržiavať zásady hygieny pri kašlaní, čistení nosa a pod. 

§  Vyhýbať sa návštevám chorých ľudí 

§  Sledovať aktuálnu situáciu na stránkach poskytovateľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

Všeobecné odporúčanie pre verejnosť z MZSR/štandardné postupy

 

Rakovina prsníka je najčastejším onkologickým ochorením v ženskej populácii.  Každá 7.- 8. žena v západných krajinách sveta  počas života má riziko vzniku ochorenia na rakovinu prsníka, na Slovensku približne l6.- 20. žena. V Slovenskej republike  sa vyskytuje každoročne vyše  2 000  nových prípadov rakoviny prsníka. Pokročilých prípadov rakoviny prsníka je na Slovensku ešte stále mnoho oproti západoeurópskym krajinám a severnej Ameriky. Následkom tejto skutočnosti zomiera veľa žien zbytočne.  Spôsobuje to hlavne slabšia zdravotná uvedomelosť žien a mužov (rakovina prsníka sa môže vyskytovať aj u mužov).

Je nutné túto situáciu na Slovensku vylepšiť. Na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva je nutná vždy politická vôľa a financie. Dá sa to dosiahnuť aj s Vašou morálnou a finančnou pomocou.

  

  Digiq

2021  Zdravá žena